Дистанційна освіта: розглянемо всі переваги і недоліки.

161

Дистанційне навчання – нова і поки що не всім звична форма отримання повноцінної вищої освіти. В Європі вона поширена більше 40 років і користується дуже великою популярністю, як серед випускників шкіл, так і фахівців, бажаючих поповнити обсяг професійних знань або отримати іншу спеціальність.

Перший у світі внз з дистанційним методом навчання був відкритий у Великобританії в 1969 р. Вже сама назва цього університету, а саме Відкритий Університет Великобританії, демонструвало доступність нової схеми отримання вищої освіти, завдяки невисокій плати за навчання та вільного відвідування аудиторних занять.

Розвиток дистанційної освіти в Росії почалося в травні 1997 року, коли почався новий експеримент у сфері освіти. Сучасна дистанційна форма навчання гарантує повноцінне вищу освіту, достатній обсяг знань згідно з традиційним вузівськими програмами. Також охочі можуть вибрати певні навчальні плани і курси, формуючи «освіта за замовленням», яке можна отримати і швидше, і дешевше. Диплом про закінчення вузу з дистанційною формою навчання отримав юридичне підтвердження, дозволяючи вчорашнім «дистанционникам» претендувати на робочі місця і керівні посади нарівні з випускниками денної форми навчання. Та й самі роботодавці стали набагато лояльніше ставитися до рівня знань претендентів, які закінчили дистанційну форму навчання.

Розглядаючи варіант освіти з допомогою дистанційної технології, слід врахувати, що у даного виду навчання існують як очевидні плюси, так і очевидні мінуси для учнів.

Дистанційне навчання – головні переваги

Отримання вищої освіти дистанційно – особлива форма навчання, що має ряд переваг перед очною, заочною або вечірньою формою, а також екстернатом. Серед головних переваг як самі навчаються, так і фахівці-аналітики відзначають наступні:

• підвищення якості навчання за рахунок застосування сучасних засобів, електронних бібліотек і сучасної техніки;

• зниження витрат на проведення занять і вартості навчання за рахунок відсутності плати за оренду навчальних приміщень, вартості проїзду до місця навчання і т. п.;

• широка доступність, незалежність від географічного положення, віку і попереднього рівня освіти учня;

• свобода вибору найбільш кращого навчального закладу, можливість повного задоволення бажаних освітніх потреб;

• індивідуальний темп засвоєння нових знань – швидкість виконання навчального плану встановлюється учнями відповідно до їх особистими потребами і життєвими обставинами;

• гнучкість навчального плану, можливість самостійного вибору сукупності курсів навчання, а також самостійного планування часу, місця, частоти і тривалості кожного заняття;

• висока технологічність, досягається завдяки впровадженню в освітній процес новітніх досягнень телекомунікаційних та інформаційних технологій;

• мобільність, своєчасна та ефективна зворотній зв’язок між викладачами і студентами дистанційної форми навчання;

• гарантія соціального рівноправ’я, можливість отримання якісної освіти, незалежно від стану здоров’я, місця проживання, матеріальної забезпеченості, соціального положення і елітарності учнів.

Дистанційне навчання – неминучі мінуси

На тлі явних і очевидних плюсів дистанційної форми навчання не слід упускати з виду і деякі мінуси цієї форми отримання знань і дипломів. Серед вирішальних недоліків слід відзначити наступні фактори:

• необхідність вироблення особливої мотивації до отримання знань, пов’язана з відсутністю регулярного контролю з боку викладацького складу внз;

• відсутність очного спілкування між тим, хто навчається, і викладачем, неможливість індивідуального підходу до здібностей та їх розвитку;

• необхідність постійного доступу до джерел інформації та достатньої технічної оснащеності: досить потужний комп’ютер, вихід в Інтернет, бажано принтер;

• відсутність або недолік практичних занять;

• недостатнє опрацювання деяких навчальних програм і курсів внаслідок недостатньої кількості кваліфікованих фахівців, що мають досвід створення відповідних навчальних посібників;

• письмова основа навчання, повна відсутність усної форми навчання. Неможливість демонструвати знання в словесній формі для деяких претендентів на отримання освіти може стати вирішальним фактором переривання навчання.

Таким чином, дистанційна освіта – дуже зручна, перспективна і доступна форма вузівського навчання. Для отримання першої вищої освіти ця форма може бути краще традиційних форм в ряді випадків – при наявності просторових, тимчасових або фінансових обмежень. Зростає цінність даної форми в отриманні другої вищої освіти. Особлива сфера дистанційної форми – отримання додаткового обсягу знань з метою саморозвитку або підвищення кваліфікації. В даному випадку учень отримав основи професії з очної форми навчання, а рівень самодисципліни і самомотивації підтримується прагненням пізнання нових фактів і отримання додаткових знань.