Математика як інструмент пізнання світу і самих себе

214

Нерідко в суспільстві точаться розмови про те, навіщо людині потрібно вивчати математику. Дійсно, багато людей, отримавши освіту, часто працюють за спеціальністю, яка не пов’язана з веденням складних розрахунків. Математика на перший погляд їхнє життя не має ніякого відношення. Однак у переважній більшості країн світу ця наука чомусь незмінно включається в програму шкіл і Вузів. Чому ж цієї дисципліни надається таке велике значення?

Вивчаємо математику – вивчаємо світ

Дана наука заснована на природних законах навколишньої дійсності. В ній виключені вільні тлумачення та розлогі міркування. Її стрижнем є порядок і чітка логіка. По суті, на тих же принципах побудовані всі процеси, які діють у природі. Математика відображає їх як дзеркало, одночасно будучи інструментом для їх пізнання.

Відомі випадки, коли великі відкриття в буквальному сенсі сходили з аркуша паперу. Завдяки математичним розрахункам ще до активного освоєння космосу людиною вченим вдалося скласти досить точну картину законів всесвіту і описати процеси, які в ній діють. А головною зброєю в руках стали звичайні математичні формули.

Але для чого математика простій людині?

Звичайно, значення науки про числа в житті суспільства переоцінити складно. Без неї неможливі технічний прогрес і розвиток цивілізації. Але навіщо цей предмет потрібен звичайній людині?
Великий російський вчений і мислитель М. в. Ломоносов підкреслював важливість математики для формування особистості і закликав вивчати її тому, що «…вона розум у порядок приводить». Точніше не скажеш! Дійсно, ця наука має істотний вплив на розвиток інтелекту.
Вона покращує аналітичні, критичні, дедуктивні, прогностичні здібності. Тренує мозок зберігати і обробляти великі об’єми інформації. Її вплив на інтелектуальний потенціал людини виражається в розвитку таких особистісних якостей і навичок:

• вміння аналізувати складні життєві ситуації, приймати виважені рішення в умовах важкого вибору;
• здатність до узагальнення і навик розгляду приватного події в якості складового елементу загального порядку;
• здатність знаходити закономірності;
• уміння міркувати та мислити логічно, точно формулювати думки і робити логічні висновки.

Удосконалювати свої математичні здібності можна в будь-якому віці. Однак особливе значення такі арифметичні вправи мають для дітей. Мабуть, немає іншого такого предмета, який надає такий сильний вплив на розвиток інтелектуальних здібностей дитини! Робота з числами допоможе з юних років почати мислити раціонально і виховає гостроту розуму.

Організованість та упорядкованість

Якості, напрацьовані математичними методами, формують каркас мислення людини. Це призводить до організації всіх думок в єдину систему взаємопов’язаних понять про навколишній світ. Являючи собою втілення природного порядку, математика усуває і хаос в голові людини.

Таку особу вже неможливо ввести в оману. У неї немає плутанини в міркуваннях і невпевненості в поведінці. Вона не схильна до впливу різного роду шахраїв і не дасть затягнути себе в сумнівну операцію або фінансову піраміду. Логічна організованість розуму дозволяє людині самому будувати своє життя, кар’єру та матеріальне благополуччя.
А чи потрібна математика гуманітаріям?

Звичайно! Вона неодмінно допоможе на шляху освоєння гуманітарних дисциплін. Оскільки і там в обов’язковому порядку будуть потрібні навички системного мислення, логіка, уміння формулювати масштабні теорії.

Відомо безліч прекрасних юристів, які крім профільної освіти отримали і фізико-математичне. Це навчило їх вигадувати нетривіальні рішення, вибудовувати складні лінії захисту в суді, проводити систематизовану роботу з законодавчою базою.

Користь математичних навичок у бізнесі

Сьогодні багато людей приходять до рішення відкрити власну справу. Когось не влаштовує його нинішня робота, і він прагне змінити її на щось більш цікаве. Хтось відразу вирішує знайти самостійний джерело заробітку, розраховуючи на набуття особистої незалежності і отримання великих прибутків.

У будь-якому разі організація індивідуального підприємства потребує навичок аналізу, прогнозування і ведення постійних розрахунків. Бізнесмен обов’язково повинен оволодіти ними, так як не всі повноваження можна делегувати найманому персоналу. І навіть якщо зібрати великий штат співробітників, все одно потрібно вміння структурно організовувати їх роботу.

Без математичних методів аналізу, моделювання та прогнозування тут не обійтися. Без них не можна досягти успіху, навіть займаючись малим підприємництвом, не кажучи вже про створення великої солідної компанії. І справа тут не стільки в знанні спеціальних розрахункових методик (при бажанні їх завжди можна освоїти), скільки в певній організації мислення.

Власна справа – це строго впорядкована система, побудова якої передбачає наявність у її творця навичок структурованого мислення, здатності узагальнювати, знаходити взаємозв’язки. Заняття точними науками розвиває всі ці вміння. Навіть статистика говорить про те, що найбільшого успіху, як правило, домагаються бізнесмени-випускники математичних і технічних Вузів.

Математичний склад розуму

У середовищі психологів часто вживається поняття про математичне складі розуму в якості одного із способів організації розумової діяльності людини. Так, є люди, яким осягнення арифметичних законів дається з неймовірною легкістю. Однак це не означає, що долею всіх інших є реалізація своїх можливостей виключно в гуманітарній сфері.

Не треба думати, що вам від природи не дано зрозуміти математичні формули та розв’язувати задачі на обчислення. Розум людини універсальний. У ньому закладено потенціал до будь-якої інтелектуальної діяльності. Не буває повну відсутність здібності до математики. Просто для її прояви буде потрібно трохи більше зусиль, ніж на це йде у якого-небудь математичного генія.
Звичайно, не можна заперечувати наявність у кожної людини певних вроджених схильностей в освоєнні наук. До того ж професійна спеціалізація вимагає наявності великого обсягу знань в якомусь вузькому напрямку. Приміром, буде складно поєднати в одній людині доброго хіміка, фізика, адвоката, історика і літературознавця. Таке доступно лише одиницям.

Однак базою основних математичних навичок може опанувати абсолютно кожна людина! І це ніяк не завадить у житті. Навпаки, нові здібності дадуть сильний поштовх розвитку особистості і є ключем до досягнення успіху в будь-яких напрямках діяльності.

Відкрити в собі нові таланти, а також освоїти корисну і затребувану спеціальність пропонує вам кафедра математики та інформатики Санкт — Петербурзького Гуманітарного університету профспілок. Випускники кафедри є висококласними фахівцями, яким доступні самі престижні вакансії на ринку праці.