Надсвідомість — спосіб поліпшити світ

252

Згідно квантової фізики, наш світ є суперпозицією тих численних картин дійсності, які відкриваються свідомості різних людей. Іншими словами, навколишній світ сприймається людьми вкрай суб’єктивно.

Сверхинтуиция

Щоб пізнати дійсність у всій її повноті, людині потрібно розвинути у себе надсвідомість. Воно дасть йому можливість побачити все відображення реальності одночасно, а не малу їх частину. Така здатність відкриє шлях для сверхинтуиции, яка зазвичай вважається отриманням інформації про поточну ситуацію з нізвідки. Насправді ж такі відомості надходять до людини в моменти, коли його свідомість сприймає кілька картин світу в один і той же час.

Розширити можливості власного мозку можна, застосовуючи деякі психологічні техніки або методики, використовувані йогами або буддистами. Завданням даних тренінгів є відключення свідомості, яке служить завісою на шляху до повного пізнання світу. Як тільки сигнали від звичних «датчиків» — дотику, мислення, зору — будуть заблоковані, сверхинтуиция отримає доступ до іншим картинам, прихованим від розуміння рутинною діяльністю свідомості.

Правильний підхід до життя

Отримуючи всю інформацію про своєму оточенні, людина зможе приймати правильні рішення і вишукувати ті сценарії розвитку подій, які мають найбільш сприятливий результат. Подібні варіанти пропонуються всесвіту завжди, однак брак знань часом заважає людям зробити правильний вибір, перебуваючи в межовій ситуації.

Сучасна людина найчастіше шукає варіанти поведінки, які здатні принести прибуток і вигоду тут і зараз. Однак у перспективі подібні дії, як правило, мають негативні наслідки, причому не лише для конкретного індивіда, але і для людства в цілому. Така політика задоволення нагальних потреб може призвести до кризи, а значить, повинна бути замінена на альтруїстичне світогляд.

Подібна зміна ставлення до життя можлива тільки в тому випадку, якщо більшість людей знайде надсвідомість, здатне привести їх до розуміння глобальної, загальнолюдської істини. Вона полягає в тому, що благо має бути загальним, а не приватним. Іншими словами, добробут кожного залежить від стану всіх інших.

Дана концепція стає більш зрозумілою, якщо взяти за аксіому думка про єдиному і неподільному світі, де кожна людина служить невід’ємною частиною цілого. Викорінення індивідуалістичного підходу в цьому випадку буде сприйнято природним витком розвитку цивілізації.

Проте об’єднання людей не є кінцевою метою у справі порятунку людства. Виживання населення Землі можливе лише при розумному відношенні до ресурсів планети і турботі про її екологічному «здоров’я». Якщо у випадку з тваринним світом чудово працює принцип саморегуляції, то для діяльності людського роду потрібне свідоме обмеження. Таке урізання власних інтересів повинно бути продиктовано розумінням вищого добра — блага для всього живого на Землі.

Надсвідомість є шляхом, здатним привести людство до процвітання. Це продиктовано як підвищенням містичних можливостей мозку людини, так і зміною його ставлення до суспільства і навколишнього світу. Альтруїстичне поведінка є запорукою розвитку цивілізації та збереження багатьох форм життя на Землі.