Навички ефективної особистості

257

Сьогодні вашій увазі пропоную «гостьову» статтю Сергія Марченка

Отже, прошу любити і жалувати Сергія Марченка і його статтю «Вміння ефективної особистості»

Кожен з нас щодня витрачає свій час, сили, ресурси заради одного — досягнення цілей. Але навіть одну і ту ж мету різні люди досягають з різними витратами. А все тому, що ми маємо різну особисту ефективність.

Наша ефективність залежить від вроджених особливостей — талантів, і від досвіду, що накопичується в процесі особистого розвитку. Таланти потрібно спочатку визначити, а потім їх розвивати для застосування в певній предметній галузі (наука, література, спорт, політика тощо).

Досвід включає знання і вміння, які ми отримуємо в процесі пізнавальної та практичної діяльності. Знання необхідні для постановки цілей, визначення плану дій для їх досягнення та оцінки ризиків. Уміння ж визначають те, як фактично виконуються дії згідно з планом і які при цьому потрібні витрати.

У цій статті описуються деякі вміння, які значно підвищують ефективність будь-якої людини, що володіє ними.

Цілеспрямованість.

Дозволяє концентруватися тільки на досягненні поставленої мети, не відволікаючись на менш важливі справи і не піддаючись ліні і спонтанним бажанням. Знижує витрати за рахунок скорочення часу на справи, які не належать до мети. Розвивається з допомогою тренування самодисципліни.

Наполегливість

Дозволяє продовжувати досягнення мети незалежно від виникаючих перешкод — проблем, ліні, поганого емоційного стану, небезпек і т. п. Зазвичай проявляється при ураженнях, коли потрібно «стати на ноги» і продовжувати рухатися вперед. Скорочує витрати на подолання перешкод. Розвивається також з допомогою тренування самодисципліни.

Стресостійкість

Необхідна для боротьби зі стресом, що виникає при активних зміни умов навколишнього середовища. Під навколишнім середовищем розуміється не тільки природа, але і навколишні люди, наприклад, сім’я, робочий колектив, друзі, спортивна команда і т. п.

Стрес виникає із-за невизначеності у нових невідомих умов, коли брак інформації породжує небезпеку появи негативних наслідків при виконанні яких-небудь дій в цих умовах. Вимагає адаптації — отримання інформації про нових умовах, щоб перестати боятися негативних наслідків своїх дій в цих умовах. Підвищує ефективність в умовах активно змінюється навколишнього середовища. Потрібне вирішення проблем.

Рішення проблем

Допомагає справлятися з проблемами, що виникають при нестачі досвіду. Тобто коли у людини немає знань про чим-небудь, наприклад, будову автомобіля, то це для нього є проблемою. Або якщо немає вміння виконати яку-небудь дію, наприклад, відремонтувати шасі автомобіля, то ця дія також є проблемою. Підвищує ефективність за рахунок визначення нових шляхів досягнення мети при набутті нового досвіду.

Креативність

Дозволяє знаходити оригінальні засоби для виконання конкретної дії, які ще ніхто не пробував використовувати. Може призвести як до зниження, так і до підвищення витрат, але як правило швидкість виконання дії значно збільшується при застосуванні оригінального кошти. Вимагає вміння генерувати ідеї.

Генерація ідей

Дозволяє досягати мети з допомогою нових оригінальних, нешаблонных ідей. Ідея — це уявний образ якого-небудь об’єкта, що формується свідомістю людини і дозволяє виконати зміни до реалізації в реальному світі. Ідеї використовуються для зміни існуючих об’єктів (предметів, будівель, процесів, правил, законів тощо) або створення нових для покращення умов існування і досягнення поставлених цілей.

Для генерації ідей краще всього використовувати метод ментальних карт, що дозволяє матеріалізувати, візуалізувати і структурувати всі виникаючі ідеї, що в свою чергу сприяє появі нових ідей.

Це тільки деякі, але найбільш значущі, вміння ефективної особистості, розвиток яких дозволяє швидше і менш затратно досягати будь-яких поставлених цілей.

Copyright © 2011 Сергій Марченко
Copyright © 2011 Балезин Дмитро