Сила підсвідомості — в чому вона?

257

Людський розум складається з двох взаємодіючих частин: свідомості і підсвідомості. Перша з них відповідає за думки, дії, сприйняття навколишнього середовища. Сила підсвідомості полягає в його здатності впливати на долю і всесвіт.

Свідомість

Свідомість — це якийсь інструмент, завдяки якому людина має можливість взаємодіяти із зовнішнім світом, пізнавати його, оцінювати. У цій частині розуму відбувається обробка всієї надходить ззовні інформації. З його допомогою люди будують логічні ланцюжки, приймають рішення, аналізують різні обставини. Вона ж відповідає за появу геніальних ідей і втілення в життя сміливих планів.

Свідомість повністю відкрито для людини. У ньому немає таких місць, доступ до яких потребувало б великих зусиль. У той же час свідомість підвладне людині, адже він сам вирішує, про що їй думати і як сприймати події, які відбуваються навколо.

Проте воно має свої обмеження і рамки. Та частина інформації, яка не знаходить активного застосування, або навпаки, стає звичною, що не вимагає осмислення і постійного контролю, поступово переходить у розпорядження підсвідомості.

Підсвідомість

Саме тут зберігаються всі знання, вміння, спогади людини. Підсвідомість абсолютно безмежний. Але часом для вилучення звідси якихось відомостей буває потрібна допомога психолога.

Насправді, мозок знає і пам’ятає абсолютно все, з чим стикався людина за своє життя. Будь-які, навіть самі незначні деталі можна знайти в його сховищі — підсвідомості.

Сюди ж потрапляють всі навички та вміння, отримані протягом життя. Проходячи через свідомість в процесі навчання, потім вони потрапляють в підсвідомість. При цьому людина перестає замислюватися над тим, яким чином він виконує ті чи інші операції, так як все відбувається автоматично, без участі свідомості.

Однак головна сила підсвідомості полягає в тому, що воно зберігає всі переконання людини. Все те, що він вважає істинним і не підлягає сумніву, що рано чи пізно потрапляє у підсвідомість. Воно вкорінюється там, створюючи загальну картину світу.

Підсвідомість сприймає переконання як бажання і транслює їх всесвіту. Вона, у свою чергу, починає формувати обставини життя кожної конкретної людини так, щоб вони відповідали його бажанням. Таким чином, виходить, що якщо людина впевнена у своєму успіху, здоров’я, щастя, саме це і буде його супроводжувати. Якщо ж навпаки, в його підсвідомості живе думка про власну бідності й нікчемності, він так і залишиться бідним невдахою.

Щоб підсвідомість почало працювати на людину, він повинен створити в ньому переконання про те, що у нього все добре. Секрет тут криється в тому, що розум не робить відмінності між бажаними подіями і реальними. Інакше кажучи, мріючи стати успішним, людина повинна мислити так, наче він вже всього добився. Як тільки подібне переконання стане доступно для всесвіту, ситуація почне змінюватися у відповідному напрямку.

Виходить, що змінити своє життя може будь-яка людина. Для цього йому достатньо буде лише формувати у власній свідомості правильні, позитивні думки. Як тільки вони перетворяться в переконання, тобто перестануть викликати сумніви в істинності, такі вірування перейдуть у розпорядження підсвідомості.

Сила підсвідомості не може бути переоцінена. Воно здатне вносити зміни у життя всесвіту, створюючи нову, комфортну для його володаря реальність. Для цього потрібно тільки встановити правильні «фільтри» у вигляді переконань. Це необхідно для того, щоб інформація, здатна перешкодити втіленню мрії, не була сприйнята всесвіту як побажання. А все те, що може допомогти наближенню необхідного результату, потрапляло в її розпорядження як можна швидше і частіше.